ค่ายสังคมศึกษา ตามรอยบูรพาจารย์อีสานใต้

โพสต์28 ธ.ค. 2561 16:32โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2562 18:50 ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมค่ายสังคมศึกษา  ตามรอยบูรพาจารย์อีสานใต้
วันที่ 22 ธันวาคม 2561
ณ บ้านคำบง วัดภูหล่น อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
22/12/2561 
Comments