ค่ายห้องเรียนพิเศษ gifted

โพสต์22 ม.ค. 2560 19:56โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2560 20:09 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]


ค่ายห้องเรียนพิเศษ gifted

โรงเรียนศรีมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมมีการเข้าค่ายห้องเรียนพิเศษ gifted มีชาวต่างชาติเป็นวิทยากร 9 คน ไทย2คน และครู โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2560
21/1/2560 

Comments