กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2559

โพสต์6 ก.พ. 2560 16:48โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2560 02:26 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน ]

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2559

โรงเรียนศรีมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 6-14 กุมภาพันธ์  2560  
ณ   หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร


5/2/2560 
Comments