สพฐ. เข้าประเมินห้องเรียนพิเศษ MEP

โพสต์6 ก.พ. 2560 17:10โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2560 17:10 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน ]

 
เรื่อง สพฐ. เข้าประเมินห้องเรียนพิเศษ MEP

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เข้ารับการประเมินการเปิดห้องเรียนพิเศษ MEP จาก สพฐ.
11/1/2560 

Comments