ประกาศห้องเรียนพิเศษ

โพสต์1 มี.ค. 2560 04:00โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2560 16:27 ]

ประกาศ.jpg 
- ตารางสอบ table gifted1.jpg 
- ต่ารางสอบ table gifted4.jpg 
- ตารางสอบ table mep1.jpg 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
ประจำปีกาศึกษา พ.ศ. 2560 
ห้องเรียนพิเศษ GIFTED ม.1 <ผลการคัดเลือก
ห้องเรียนพิเศษ GIFTED ม.4 <ผลการคัดเลือก
ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1      <ผลการคัดเลือก
 8/1/2560 
ą
m11.jpg
(629k)
อดิเทพ ถนอมสงวน,
1 มี.ค. 2560 04:00
ą
m12.jpg
(645k)
อดิเทพ ถนอมสงวน,
1 มี.ค. 2560 04:00
ą
m13.jpg
(522k)
อดิเทพ ถนอมสงวน,
1 มี.ค. 2560 04:00
ą
m41.jpg
(604k)
อดิเทพ ถนอมสงวน,
1 มี.ค. 2560 04:00
ą
m42.jpg
(614k)
อดิเทพ ถนอมสงวน,
1 มี.ค. 2560 04:00
ą
mep1.jpg
(706k)
อดิเทพ ถนอมสงวน,
1 มี.ค. 2560 04:00
ą
อดิเทพ ถนอมสงวน,
1 มี.ค. 2560 04:12
ą
อดิเทพ ถนอมสงวน,
1 มี.ค. 2560 04:12
ą
อดิเทพ ถนอมสงวน,
1 มี.ค. 2560 04:12
ą
อดิเทพ ถนอมสงวน,
1 มี.ค. 2560 04:00
ą
อดิเทพ ถนอมสงวน,
1 มี.ค. 2560 04:00
Comments