ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการติวโอเน็ต

โพสต์6 ก.พ. 2560 17:13โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2560 17:13 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน ]


ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการติวโอเน็ต 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมินให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 25 มกราคม 2560
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

24/1/2560

Comments