การอบรม PLC สหวิทยาเขต 6 สพม.29

โพสต์19 มิ.ย. 2560 18:06โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2560 20:43 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน ]


สหวิทยาเขต 6 สพม.29 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC(Professional Learning Community)
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมกิจตรง จังหวัดอุบลราธานี 
<_ดูรูปภาพ_>
 15/6/2560 
Comments