การติดตามและตรวจเยี่ยม PLC สพม.29

โพสต์31 ส.ค. 2560 17:48โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2560 21:28 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

การติดตามและตรวจเยี่ยม PLC ของ สพม.29
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
<_ดูรูปภาพ_>
28/8/2560 

Comments