การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์10 ก.พ. 2561 07:00โดยนายรนกฤต ยิ่งยง   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2561 04:44 ]

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
    โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร มีรายละเอียดและการกำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) , ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Program) และ ห้องเรียนปกติ ไว้ดังนี้10/2/2561  

Comments