กิจกรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม โตไปไม่โกง รู้เท่าทันสื่อ ไม่เป็นเหยื่อของสังคม

โพสต์23 ก.ค. 2560 20:40โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 07:13 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารร่วมกับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จัดกิจกรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม โตไปไม่โกง รู้เท่าทันสื่อ ไม่เป็นเหยื่อของสังคม
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองใหม่ 
<_ดูรูปภาพ_>
21/7/2560 
Comments