กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

โพสต์11 ก.ค. 2560 18:33โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2560 20:41 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ให้วัดต่างๆ ในอำเภอศรีเมืองใหม่
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
<_ดูรูปภาพ_>
7/7/2560 
Comments