กิจกรรมการอบรม Mobile Application

โพสต์19 มิ.ย. 2560 17:56โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2560 20:43 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน ]

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมการอบรม Mobile Application ร่วมกับ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี

วันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
<_ดูรูปภาพ_>
 11/6/2560 
Comments