แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อค่ายวิชาการ (O-NET)

โพสต์23 ม.ค. 2560 18:39โดยมาฆศินันจา ทองมูล   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2560 21:42 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการติวโอเน็ต 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมินให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 25 มกราคม 2560
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

Comments