หน้าแรกโปรโมทโพสต์
ข่าวงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvuvgWfWPgvQj15G1SRHAfargdL5C66IVc6wXNAjgnFs0Feg/viewform
- รายละเอียดการแข่งขัน (คลิก)
- รับสมัคร (คลิก)

http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/registra/
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 25 กรกฎาคม 2562
- ตรวจสอบคุณสมบัติ (คลิก)
- สมัครได้ที่ (คลิก)
- รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 163 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ผลงานวิชาการ
ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเมืองไทย ทองศรี
รองฯฝ่ายงานบุคคล

นางฉวีวรรณ แสงทอง
รองฯฝ่ายวิชาการ

นายทองคำ ริทัศน์โส
รองฯฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ

นางสาวภัทรสุดา มาทฤทธิ์
รองฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน