กิจกรรมล่าสุดของไซต์

28 มิ.ย. 2562 00:03 อดิเทพ ถนอมสงวน ลบ สำหรับครู
28 มิ.ย. 2562 00:02 อดิเทพ ถนอมสงวน แก้ไข สำหรับครู
28 มิ.ย. 2562 00:02 อดิเทพ ถนอมสงวน สร้าง สำหรับครู
27 มิ.ย. 2562 21:56 อดิเทพ ถนอมสงวน แก้ไข การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
27 มิ.ย. 2562 21:53 อดิเทพ ถนอมสงวน แนบ 64991000_1176967489152598_2961257625628442624_o.jpg กับ ร่วมกิจกรรม "นิเทศสัญจร สหวิทยาเขต 6"
27 มิ.ย. 2562 21:53 อดิเทพ ถนอมสงวน สร้าง ร่วมกิจกรรม "นิเทศสัญจร สหวิทยาเขต 6"
27 มิ.ย. 2562 20:30 อดิเทพ ถนอมสงวน แก้ไข กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปี 2562
27 มิ.ย. 2562 20:25 อดิเทพ ถนอมสงวน แนบ 64290950_1169186919930655_7468632847079702528_o.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
27 มิ.ย. 2562 20:25 อดิเทพ ถนอมสงวน สร้าง บทความไม่มีชื่อ
27 มิ.ย. 2562 20:21 อดิเทพ ถนอมสงวน แก้ไข กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
27 มิ.ย. 2562 20:21 อดิเทพ ถนอมสงวน แก้ไข วันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
27 มิ.ย. 2562 20:20 อดิเทพ ถนอมสงวน แนบ 61600622_1161057770743570_7305491452098772992_o.jpg กับ วันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
27 มิ.ย. 2562 20:20 อดิเทพ ถนอมสงวน สร้าง วันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
27 มิ.ย. 2562 20:16 อดิเทพ ถนอมสงวน แก้ไข การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
27 มิ.ย. 2562 20:16 อดิเทพ ถนอมสงวน แก้ไข การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
27 มิ.ย. 2562 20:16 อดิเทพ ถนอมสงวน แนบ 61959661_1159902080859139_1921005044614823936_o.jpg กับ การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
27 มิ.ย. 2562 20:14 อดิเทพ ถนอมสงวน สร้าง การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
27 มิ.ย. 2562 19:54 อดิเทพ ถนอมสงวน สร้าง กิจกรรมใประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ Gifted ปีการศึกษา 2562
27 มิ.ย. 2562 19:51 อดิเทพ ถนอมสงวน แก้ไข วันสถาปนา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562
27 มิ.ย. 2562 19:51 อดิเทพ ถนอมสงวน แนบ 61345585_1159012717614742_8043605371740225536_o.jpg กับ วันสถาปนา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562
27 มิ.ย. 2562 19:51 อดิเทพ ถนอมสงวน สร้าง วันสถาปนา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562
27 มิ.ย. 2562 19:48 อดิเทพ ถนอมสงวน แก้ไข กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
27 มิ.ย. 2562 19:47 อดิเทพ ถนอมสงวน สร้าง กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
27 มิ.ย. 2562 19:46 อดิเทพ ถนอมสงวน แก้ไข กิจกรรมมอบตัวนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
27 มิ.ย. 2562 19:45 อดิเทพ ถนอมสงวน แนบ 60354974_1146334428882571_3817971732799553536_o.jpg กับ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1